Klimatomställningsarbetet har växlat upp och allt fler aktörer antar tuffa klimatmål och konkreta färdplaner. Vi stöttar stora och små aktörer att hitta tydliga vägar framåt i sitt klimatarbete, oavsett om ni är i framkant eller i startgroparna.

Ett välplanerat klimatomställningsarbete är en förutsättning för att kunna hantera pågående förändringar av marknad och samhälle. Då vi arbetar nära branschens tekniska verklighet vet vi att det behövs övergripande mål och ambitioner men också planer som är till för att utföras. 

Att kartlägga klimatutsläpp över hela värdekedjan (inklusive Scope 3) är ett bra första steg för att förstå de största CO2-utsläppen från verksamheten. Detta skapar en förståelse för vilka åtgärder som är viktigast att ta för att minska klimatpåverkan.

Exempel på tjänster:

  • Klimatkartläggning enligt Scope 1, 2 och 3 enligt GHG-protokollet
  • Målsättning och färdplan för klimatomställning
  • Stöd kring processen att ansluta till Science Based Targets  
  • Inventering av verksamhet och värdekedja för att hitta nyckelåtgärder för utsläppsminskning
  • Omvärldsbevakning kopplat till kommande regelförändringar och krav