Hållbarhet håller på att bli en distruptiv kraft, likt digitaliseringen. Många företag står inför att uppgradera den egna affärsmodellen. Med hjälp av exponentiella metoder och systemtänk hjälper vi våra kunder att accelerera en hållbar omställning.

Just nu sker ett stort skifte där de affärsmässiga fördelarna kring hållbart företag aldrig varit större eller tydligare. Förändringen är framförallt drivet av skarpa regleringar, som tillexempel EU:s taxonomi för hållbara investeringar. Detta sätter tryck på de större företagen, som direkt spiller över på små och medelstora företag. Den snabba omställningen riskerar även att konkurrera ut de som inte hänger med.

Vi har brett nätverk, referensbibliotek och kunskap för att driva en innovativ och hållbar affärsutveckling, både i små och stora organisationer. Vi anlitas ofta som föreläsare, utbildare, workshop-facilitator, processledare och att engagera medarbetare inom den egna organisationen. Vi är vana att coacha individer, team och ledningsgrupper, både genom fysiska träffar samt på distans med hjälp av digitala verktyg.

Exempel på vad vi kan hjälpa till med:

  • Driva förändring i komplexa system
  • Samverkan som verktyg för hållbar utveckling
  • Trainee- och Utbildningsprogram för exponentiell beteendeförändring och transformation
  • Coacha och vägleda företag inom strategiskt hållbarhetsarbete och digitalisering
  • Agera innovationsledare eller förändringsledare för att åstadkomma önskad förflyttning i utvecklingsinitiativ.
  • Strukturerad omvärldsbevakning för att förstå den snabbrörliga omvärlden
  • Skräddarsydda utbildningar och inspirationsföreläsningar