Ett ambitiöst bolagsövergripande hållbarhetsarbete är idag en förväntan från flera intressenter. Vi erbjuder stöd på er hållbarhetsresa oavsett i vilken fas ni befinner er.

Vi har lång erfarenhet av att integrera hållbarhetsfrågan i kärnverksamhet och affär. Arbetet innehåller ofta intervjuer, omvärldsanalyser, dialog och workshops som vi skräddarsyr efter era behov och förutsättningar. Som rådgivare har vi en hög förmåga att snabbt förstå er unika situation och hjälpa er att välja från den palett av ramverk som finns och ständigt utvecklas.

Vårt arbete utgår alltid från att bidra till både samhällsnytta och lönsamhet. Företag har en viktig roll att spela i omställningen, och det gäller att fokusera på de väsentliga frågorna samtligt som grundläggande förväntningar och lagkrav möts på ett ändamålsenligt sätt. Genom ett pedagogisk och inkluderande förhållningssätt, ofta i nära samarbete med ledningsgrupp, nyckelpersoner och medarbetare, faciliterar vi processen. 

Exempel på vad vi kan hjälpa till med:

  • Process för att utveckla en hållbarhetsstrategi, hållbarhetsramverk och definition av hållbarhet utifrån ESG-perspektivet
  • Intressentdialog och väsentlighetsanalys
  • Stöd i framtagandet av hållbarhetsmål, indikatorer och hållbarhetspolicy
  • Hållbarhetsredovisning enligt GRI, Globala Målen, direktivet om icke-finansiella rapporter (NFRD) och andra ramverk att förhålla sig till i sin hållbarhetsrapport
  • Styrmodell för hållbarhet med roller, ansvar, forum och beslutsprocesser
  • Stöd i processen att ansluta till UN Global Compact
  • Djupanalyser eller second opinion inom hållbarhet