För att nå högt satta hållbarhets- och klimatmål kan solceller eller geoenergi vara en bra investering. Vi stöttar er att ta ett  helhetsgrepp där tekniska, ekonomiska och hållbarhetsmässiga perspektiv vägs samman till en strategisk inriktning.

Frågan kring solceller eller geoenergi kommer ofta upp i varje enskilt byggprojekt. För att inte utreda frågan isolerat behöver många fastighetsägare ta ett helhetsgrepp där tekniska, ekonomiska och hållbarhetsmässiga förutsättningar vävs samman. 

I en energiförsörjningsstrategi utreds hur olika energilösningar på ett effektivt sätt kan bidra till övergripande strategiska mål på ett sätt som fungerar väl med förvaltningsmässiga förutsättningar. Vi utgår från strategiska beslut och mätbara klimat- och energimål samt ekonomiska perspektiv (IRR, rak payoff, Yield on Cost). 

Exempel på vad vi kan hjälpa till med:

  • Nulägesanalys av förutsättningar för exempelvis sol-​ och geoenergi ur fastighetsägarens perspektiv
  • Jämförelse av olika upplägg kring solceller (som exempelvis egenägda anläggningar, anläggningar ägda av tredje part och etiskt producerade solceller) 
  • Business Case och investeringsunderlag
  • Strategiformulering och kravspecifikation inför fortsatt arbete​
  • Plan för fortsatt arbete
  • Trender på elmarknaden