Kloka strategiska beslut är en förutsättning för att kunna ta vara på möjligheterna i en allt mer digitaliserad samhällsbyggnadssektor.

Digitalisering och smart användande av datamängder kan ligga som grund till både kostnadsbesparing, användarnytta, nya affärsmodeller, effektivisering, energibesparing och hållbarhetsvinster. För att nå hela vägen fram krävs både kompetens kring moderna IT-lösningar och kunskap om samhällsbyggnadssektorns specifika förutsättningar och tekniklösningar.

På PE driver vi utvecklingsprojekt inom samhällsbyggnadsbranschen, där digitalisering, innovation och hållbarhet kombineras till konkreta insikter och satsningar. Vi arbetar i blandade team för att ta ett strategiskt helhetsgrepp kring tekniska vägval för att skapa en smart stad som är hållbar ur flera perspektiv.