I ett samhälle där komplexitet och förändringstakt ökar krävs en genomtänkt strategi kring både helhet och nyckelfrågor. Digitalisering, urbanisering och innovation kan användas för att bidra till en hållbar utveckling. 

Kloka val i tidiga skeden
I tidiga skeden görs viktiga val som har stor påverkan ur ett helhetsperspektiv. Vi är experter på att förstå, analysera, skapa insikt och tydliggöra möjliga vägar framåt, både strategiskt och praktiskt. Vi utvecklar strategier, analyser, beslutsunderlag, genomlysningar, genomförandeplaner eller är med som rådgivare under ett viktigt skede i projektet.

PE LAB – vår plattform för hållbar innovation
PE LAB bygger på vår vilja att lösa problem på nya sätt och skapa gemensamma värden för oss, våra kunder och samhället. På ett unikt sätt blandas hög strategisk förmåga med djup hållbarhetskompetens och spetskunskap inom teknik och arkitektur för att undersöka komplexa frågeställningar.

Tjänster
Genom vår kompetens och förmåga skapar vi långsiktiga värden. Vi erbjuder strategisk rådgivning och kunskapstjänster inom samhällsbyggnad och utveckling till företag, organisationer, kommuner och myndigheter. Läs mer om några av våra tjänster:

Samhällsanalys och strategier för hållbar utveckling 
Hållbar fastighet 
Digitalisering 

 

Referenser inom Samhällsutveckling
En stad med högt uppsatta hållbarhetsmål | Väsjön
Sustainable Future Hub | Lunds universitet
En svensk agenda för resurseffektiv plasthantering | Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi, IVA
Visa fler referenser