I ett samhälle där komplexitet och förändringstakt ökar krävs en genomtänkt strategi kring både helhet och nyckelfrågor. Digitalisering, urbanisering och innovation kan användas för att bidra till en hållbar utveckling.  

Kloka val i tidiga skeden 
I tidiga skeden görs viktiga val som har stor påverkan ur ett helhetsperspektiv. Vi är experter på att förstå, analysera, skapa insikt och tydliggöra möjliga vägar framåt, både strategiskt och praktiskt. Vi utvecklar strategier, analyser, beslutsunderlag, genomlysningar, genomförandeplaner eller är med som rådgivare under ett viktigt skede i projektet. 

En hållbar samhällsutveckling 
Hållbarhet är idag en fråga av största vikt för såväl välfungerande samhällen som framgångsrika företag och organisationer. Vi har ett brett systemperspektiv som angreppssätt och utgår från ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter i våra analyser. Vi ser er, och vår, trovärdighet i dessa frågor som avgörande för ett effektivt hållbarhetsarbete. 

Ett starkt team för innovativa och hållbara lösningar 
Vi erbjuder analyser och rådgivning inom en rad områden och arbetar i starka team tillsammans med PEs tusentals arkitekter, ingenjörer och specialister. Vi tillämpar den senaste kunskapen och har god erfarenhet av att arbeta med metodutveckling tillsammans med våra kunder då innovativa och hållbara lösningar sällan är nyckelfärdiga.

Referenser inom Samhällsutveckling
En stad med högt uppsatta hållbarhetsmål | Väsjön
Sustainable Future Hub | Lunds universitet
En svensk agenda för resurseffektiv plasthantering | Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi, IVA
Visa fler referenser