I ett samhälle där komplexitet och förändringstakt ökar krävs en genomtänkt strategi kring både helhet och nyckelfrågor. Vi hjälper beslutsfattare inom bygg- och fastighetsbranschen att navigera och utvecklas hållbart i en snabbrörlig omvärld.

Kloka val i tidiga skeden 
I tidiga skeden görs viktiga val som har stor påverkan ur ett helhetsperspektiv. Vi är experter på att förstå, analysera, skapa insikt och tydliggöra möjliga vägar framåt, både strategiskt och praktiskt. Våra uppdragsgivare är fastighetsägare, kommuner och andra aktörer inom samhällsbyggnad och vi ser stora synergier i att verka i hela ekosystemet för att driva en hållbar samhällsutveckling.

En hållbar samhällsutveckling 
Hållbarhet är idag en fråga av största vikt för såväl välfungerande samhällen som framgångsrika företag och organisationer. Vi har ett brett angreppssätt med utgångspunkt i Agenda 2030 och inkluderar ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter i vårt arbete. För att bedriva ett effektivt hållbarhetsarbete ser vi systemperspektiv, trovärdighet och väsentlighet som avgörande förhållningssätt.

Ett starkt team för innovativa och hållbara lösningar 
Vi erbjuder strategisk rådgivning inom en rad områden och arbetar i starka team tillsammans med PEs tusentals arkitekter, ingenjörer och specialister. Vi tillämpar den senaste kunskapen och har god erfarenhet av att arbeta med metodutveckling tillsammans med våra kunder då innovativa och hållbara lösningar sällan är nyckelfärdiga.

Referenser inom Samhällsutveckling
Rikshem tar nästa steg mot ett hållbart fastighetsbestånd
Hållbarhetsprogram i nära samverkan | Sätra, Västerås
Skalbar modell för klimatsmarta beslut | Arwidsro Fastighets AB
Visa fler referenser