På PE finns gedigen erfarenhet och hög kompetens inom projekteringsledning. Vi anlitas ofta som generalkonsult men arbetar lika gärna som fristående projekteringsledare i ditt uppdrag. 

PEs projekteringsledare leder och styr en mycket viktig del i ditt projekt, oavsett i vilket skede det befinner sig. Slutresultatet är kvalitetssäkrade handlingar som beskriver hur projektet skall utföras.

Projekteringsledaren bygger teamkänsla och samordnar medverkande discipliners arbete enligt tidplan samt följer upp projekteringens ekonomiska resultat. Vi anlitas ofta som fristående projekteringsledare, och trivs lika bra i projekt där PE agerar generalkonsult.

Som generalkonsult ger vi dig en kontaktperson och ett paketerat slutresultat. Vår avsikt är att ge dig en högre kvalitet, minskad arbetsbelastning och låta dig slippa tidskrävande detaljfrågor.
 

Referenser inom Bygg- och projekteringsledning
Specialhall för gymnastik | Mälarhöjdens gymnastikhall, Stockholm
Byggnad med kulturhistoriska värden | Ryningska palatset, Stockholm
Ett levande entrétorg | Entrétorget, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge
Visa fler referenser