På PE finns gedigen erfarenhet och hög kompetens inom projekteringsledning. Vi anlitas ofta som generalkonsult men arbetar lika gärna som fristående projekteringsledare i ditt uppdrag. 

PEs projekteringsledare leder och styr en mycket viktig del i ditt projekt, oavsett i vilket skede det befinner sig. Slutresultatet är kvalitetssäkrade handlingar som beskriver hur projektet skall utföras.

Projekteringsledaren bygger teamkänsla och samordnar medverkande discipliners arbete enligt tidplan samt följer upp projekteringens ekonomiska resultat. Vi anlitas ofta som fristående projekteringsledare, och trivs lika bra i projekt där PE agerar generalkonsult.

Som generalkonsult ger vi dig en kontaktperson och ett paketerat slutresultat. Vår avsikt är att ge dig en högre kvalitet, minskad arbetsbelastning och låta dig slippa tidskrävande detaljfrågor.
 

Referenser inom Bygg- och projekteringsledning
Renovering på hög höjd | Uppsala domkyrka
Centrum för kultur och idrott | CIK, Knivsta
Campus i nytt ljus | Ångströmlaboratoriet, Uppsala
Visa fler referenser