En väl fungerande samordning och effektiv styrning är en förutsättning för framgång i de flesta typer av projekt. PEs bygg- och installationsledare levererar ett slutresultat med rätt kvalitet.

Våra bygg- och installationsledare trivs med att vara på plats och driva det praktiska arbetet i ditt projekt. Vi kontrollerar att arbetet utförs enligt projektets handlingar och tidplan. Ändringshantering, fråga-svar, programförändringar och ekonomiuppföljning är en naturlig del av bygg- och installationsledarens vardag. Självklart förespråkar vi god gemenskap på arbetsplatsen och gör vårt yttersta för att skapa den. 

Vi erbjuder:

  • Samordning och planering
  • Inköpsstöd
  • Kvalitetssäkring och uppföljning av leveranser
  • Ändringshantering
  • Ekonomiuppföljning
  • Arbetsmiljöansvar, Bas-P
Referenser inom Bygg- och projekteringsledning
Nytänk i Nyhamnen | Kvarteret Sirius, Malmö
Renovering på hög höjd | Uppsala domkyrka
Centrum för kultur och idrott | CIK, Knivsta
Visa fler referenser