Att säkerställa att entreprenaderna utförs korrekt under byggtiden och uppfyller myndighetskrav är något vi gärna hjälper dig med, vi erbjuder besiktning och kontrollansvariga till dina projekt.

PE har certifierade besiktningsmän med olika inriktningar som sammantaget täcker alla ingående delar i en entreprenad. Vår kompetensbredd  gör att vi kan erbjuda ett helhetsåtagande inom besiktning med en komplett  besiktningsorganisation. 

Våra kontrollansvariga enligt PBL har genomfört en mängd uppdrag med stor variation och komplexitet. De flesta av våra KA enl PBL är certifierade med behörighet K. 

Vi erbjuder:

 • TEDD, Teknisk due diligence
 • Kontrollansvarig enligt PBL
 • Besiktning
  • Bygg
  • VVS
  • El/Tele
  • Styr
  • Mark/VA
  • Hiss
  • Sprinkler
  • Larm/Säkerhet
Referenser inom Besiktning och kontrollansvarig
Visa fler referenser