Arbetsmiljö är en viktig del i alla projekt. Vi hjälper er att fånga upp arbetsmiljöfrågorna direkt från start i planeringsfasen fram till och med genomförandet.

Projektengagemang har mångårig erfarenhet inom arbetsmiljö och har hjälpt kunder både i deras projekt och genom utbildning.

Arbetsmiljö ingår i alla projekt i olika former, för såväl arbetstagare och byggnadsarbetare som drift- och underhållspersonal. Kraven som ställs på vår arbetsmiljö har sitt ursprung i Arbetsmiljölagen, nedbruten på mer detaljerad nivå i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Projektengagemang erbjuder ett flertal tjänster inom området arbetsmiljö för såväl offentliga som privata beställare inom olika sektorer. 

Vi erbjuder:

  • Utbildningar
  • BAS-P
  • Arbetsmiljösamordning
  • Arbetsmiljöutredning
  • Byggherrestöd