Att leda projekt kräver lite extra. Det där lilla extra handlar om erfarenhet och branschkunskap, men också om att ha ett nätverk där man snabbt kan kalla in rätt kompetens. Våra konsulter har bred erfarenhet från både operativt och strategiskt arbete med fokus på samhällsbyggnadssektorn.

Specialiserade på projektledning
Hos oss hittar du projektledare med bred erfarenhet från flertalet teknikområden. Våra projektledare är välutbildade och certifierade för att kunna driva komplexa projekt. Vi har även yngre stjärnor som växt in i rollen tack vare vårt aktiva arbete med mentorskap och erfarenhetsåterföring.

Vi erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att leda projekt inom byggnad, installation, infrastruktur, industri och energi.  Vår uppgift är att bevaka kundens intressen och anpassa insatserna för att nå mål för tid, ekonomi, funktion och hållbarhet. En viktig del i vårt jobb är att samtidigt tänka på slutanvändarna och samhällsnyttan. Vårt mål är en långsiktig hållbar helhet, där grundförutsättningen är viljan till förändring och utveckling. 

Tjänster inom projektledning
Vi erbjuder tjänster inom följande områden:
Projektledning
Projekteringsledning
Arbetsmiljö
Bygg- och installationsledning
Besiktning och kontrollansvarig enligt PBL

Partnernätverk
PE driver ett partnernätverk för fristående konsulter inom Projektledning & Management som vill få tillgång till ökade marknadskanaler och ett nätverk av kollegor. Vi strävar efter att skapa långsiktiga affärsrelationer med våra partners – för en ömsesidig utveckling av våra respektive företag.

Ritningsarkiv
Här hittar du PEs ritningsarkiv > 

Referenser inom Projektledning & Management
Campus Albano | Stockholms universitet
Campus i nytt ljus | Ångströmlaboratoriet, Uppsala
Från tung industri till modernt museum | Spårvägsmuseet, Stockholm
Visa fler referenser