PE utför simuleringar för energiprestanda, inneklimat och dagsljus i byggnader. 

Från myndigheter och i samband med miljöcertifieringar ställs det krav på att säkerställa en god energiprestanda i kombination med behagligt inneklimat och goda dagsljusnivåer. Därför är det nödvändigt att utföra analyser redan i ett tidigt skede av en projektering. Genom att bygga simuleringsmodeller av byggnaden kan vi därefter utreda dess prestanda samt komma med förslag på hur ni på bästa sätt uppnår målen så kostnadseffektivt som möjligt.