PE har mångårig erfarenhet av projektering av akustik för skolor, kontor, bostäder, gym, restauranger, nattklubbar, musikstudios, kulturlokaler, hotell, vårdlokaler, idrottsbyggnader, badhus och konferensanläggningar.

När en byggnad projekteras är akustik en viktig del i alla typer av byggnader. Beroende på vilken verksamhet som skall inhysas dimensioneras byggnadens akustiska egenskaper så att störande ljud inte uppstår och så att nödvändig akustisk separation uppnås mellan olika verksamheter och aktiviteter.

Referenser inom Akustik
För vila och rekreation | Korttidsboende på Jättenegatan, Falköping
Från tung industri till modernt museum | Spårvägsmuseet, Stockholm
Välplanerat och urbant i Hyllie | Kv Magne 1, Malmö
Visa fler referenser