Vi erbjuder expertis inom strategiska och operativa hållbarhetsfrågor med fokus på fastigheter och dess närområde. Vi guidar kunden från idé gällande system och metodval och kravställning av hållbarhetsaspekterna till granskning vid färdigställande för att kvalitetssäkra resultat och prestanda. 

Att bygga hållbara fastigheter kräver god kunskap inom flera områden, såväl energi, innemiljö, materialfrågor, livscykelperspektiv, trafik, avfall med mera. Man måste förstå både de tekniska detaljerna och kunna se fastigheterna i sitt sammanhang med brukaren i fokus samt fastighetens roll i stadsbyggnadssammanhanget. Detta kräver god systemförståelse ihop med en detaljerad ingenjörsmässig förståelse för de enskilda frågorna, och detta arbetar PE med – brett och djupt.

Vi guidar kunden från ett tidigt idéstadium gällande system och metodval, hjälper att kravställa hållbarhetsaspekterna i projekten, stöttar och följer upp kraven längs med projektets fortlevnad och granskar i slutändan för att kvalitetssäkra resultat och prestanda.  Vi är med genom hela processen och säkerställer hög kvalitet i alla skeden.

Våra tjänster omfattar strategiska och operativa hållbarhetsfrågor med fokus på fastigheter och dess närområde. Ofta samordnas detta i miljö- och hållbarhetscertifieringar inom till exempel Miljöbyggnad, BREEAM, Svanen, WELL eller Noll CO2 där vi projektleder hållbarhet-, miljö- och energifrågorna samt utreder och utbildar.