Mätning av ljud kan behövas i många olika situationer. Det kan handla om besiktningsmätning i en färdigställd nybyggnad för att verifiera ställda ljudkrav samt mätning av störande ljud på arbetsplatsen eller i bostaden för att säkerställa hälsoskyddskraven.

Vi utför ljudmätningar inomhus och utomhus i alla typer av byggnader. Vi mäter även trafikbuller, industribuller och vibrationer. I studios utför vi mätning av frekvensgång för att säkerställa bra lyssning. Mätning sker med de modernaste mätinstrumenten och våra medarbetare har stor erfarenhet av komplexa mätsituationer.

Syftet med ljudmätningen är ofta att ta fram underlag för ett åtgärdsprogram, exempelvis för att minska en bullerstörning. Andra anledningar till mätning kan vara att en myndighet ställer krav på ljudmätning eller att beställaren vill verifiera effekten av en ljudåtgärd.

Referenser inom Akustik
För vila och rekreation | Korttidsboende på Jättenegatan, Falköping
Från tung industri till modernt museum | Spårvägsmuseet, Stockholm
Välplanerat och urbant i Hyllie | Kv Magne 1, Malmö
Visa fler referenser