Holistisk design innebär medvetna val inom en bredd av aspekter av den framtida användningen. PE anlitas i tidiga skeden för att undersöka byggnadens form, placering, planlösning, fönstersättning och solskydd. Vi tar sedan fram en design som uppfyller och optimerar olika krav som ställs på till exempel dagsljus, energi och termiskt klimat. 

Med hjälp av parametrisk design och digitala verktyg såsom Rhino och Grasshopper optimerar vi dessa parametrar och deras kombination. Denna helhetssyn är en förutsättning för en resurs- och energieffektiv byggnad utformad för komfort och välbefinnande.

Vi erbjuder även mer avancerade klimatbaserade dynamiska dagsljusstudier så som "Daylight Autonomy", ”Useful Daylight Illuminance”, uniformitet av dagsljus, utblick och soltimmar i linje med kraven i certifieringssystemen BREEAM, LEED och WELL.