PEs erbjuder expertis inom energiledning och anlitas som rådgivare och kunskapsresurs i företag och verksamheters energieffektiviseringsarbete. Vi planerar, leder, organiserar, samordnar och följer upp åtgärder för att systematiskt optimera energianvändningen. Tillsammans styr vi mot uppsatta mål, minskar energianvändningen och uppnår ökad kontroll och lönsamhet

Vi bistår med struktur, verktyg och de analyser som krävs vid införandet och implementeringen av ett energiledningssystem - både på ett organisatoriskt plan och på ett tekniskt plan. Vi är kundens rådgivare och kunskapsresurs från planering till systematiskt genomförande och uppföljning av långsiktiga energieffektiviseringsåtgärder. Vi kan även leda driftoptimeringsarbetet och bistå med rådgivning för att öka andel förnybar energi.

PE erbjuder även utbildning som anpassas efter kundens behov. Utbildningen kan omfatta allt från allmän energikunskap till nischad driftuppföljning.