PE erbjuder energikartläggningar (EKL) och energideklarationer för att kartlägga och dokumentera energianvändningen i befintliga byggnader och bestånd. 

En energideklaration är ett dokument med bland annat uppgifter om hur mycket energi som används i ett hus. Energideklarationen är till för den som ska köpa eller hyra en bostad och kan då användas för att jämföra olika hus med varandra. Den som bygger nytt behöver upprätta en energideklaration. Det ska även finnas energideklarationer för byggnader som ofta besöks av allmänheten.

Lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag är en del i att uppfylla de krav som EU:s energieffektiviseringsdirektiv, EED (Direktiv 2012/27/EU) ställer på medlemsstaterna. Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år. 

PE utför, dokumenterar och rapporterar in energideklarationer och energikartläggningar i enlighet med myndighetskraven. Vi planerar och utför arbetet självständigt och kan utföra uppdragen i alla typer av byggnader och verksamheter.