PE erbjuder driftanalyser och åtgärdsförslag för optimering av fastigheter i syfte att uppnå en bättre ekonomi, lägre miljöpåverkan och ett bra inneklimat. PE leder arbetet med att säkerställa att byggnaden får en optimal prestanda.

Idag görs energisimuleringar vid om-, till- och nybyggnadsprojekt. Och målet är sedan att fastighetens uppmätta energiprestanda i färdig byggnad ska motsvara den beräknade, eller den optimala energiprestandan, utifrån den verksamhet och de installationstekniska förhållanden som råder, men så är tyvärr ofta inte fallet. Om byggnaden är miljöcertifierad finns då risk att certifieringen dras tillbaka om byggnaden inte uppnår den beräknade energiprestandan. Och i vissa fall utgår även viten om nyproducerade byggnader ej erhåller utlovad energiprestanda. 

PE har experter som utför driftanalyser och kommer med åtgärdsförslag för att optimera och uppnå den prestanda som byggnaden är projekterad för.