PEs tjänster omfattar uppdrag med inriktning mot energi- och inneklimatrelaterade frågor i byggnader. Vi har mycket stor erfarenhet och kompetens inom samtliga aspekter av energi- och inneklimat för fastigheter - såväl nybyggnad som ombyggnad.

Våra tjänster omfattar strategiska och operativa frågor. Ofta kravställs detta i myndighetskraven men också i miljöcertifieringar, till exempel Miljöbyggnad, BREEAM, Svanen, WELL eller Noll CO2. Vi samordnar och utreder energi- och inneklimatfrågorna och möter kunden där de har behov av stöd och råd.