PEs tjänster omfattar uppdrag med inriktning mot energianvändning i byggnader och konsekvenser av detta.

Vi har mycket stor erfarenhet och kompetens inom området. Vi möter kunden där de har behov av stöd och råd och utbildar vid kompetenshöjande behov.

Referenser inom Miljö-, energi- och hållbarhetstjänster för byggnader
Specialhall för gymnastik | Mälarhöjdens gymnastikhall, Stockholm
Ett av Nordens största utvecklingsprojekt | Platinan, Göteborg
Ny anläggning servar framtidens tåg | Tågserviceanläggning, Hallsberg
Visa fler referenser