Idag står bygg- och anläggningssektorn för cirka en femtedel av alla klimatutsläpp i Sverige. För att kunna hjälpa fler att bygga mer klimatsmart har PE samlat några av Sveriges mest kunniga ingenjörer, arkitekter och miljöexperter i klimatsmarta team.

Bygg- och anläggningssektorn står inför stora utmaningar för att nå det nationella klimatmålet netto noll utsläpp av växthusgaser år 2045. Det görs ständigt framsteg mot ett mer klimatsmart byggande, till exempel minskar energianvändningen för nya byggnader kontinuerligt. Inom andra områden, som den inbyggda klimatpåverkan för material, är kunskapen lägre. För att nå klimatmålen krävs att vi tillsammans förändrar sättet att planera och genomföra byggprojekt. Det räcker inte längre med att klimat- och energiexperter arbetar med hållbarhetsfrågorna. Det krävs innovativa lösningar och en plan- och byggprocess som präglas av samverkan mellan alla discipliner för att bygga klimatsmart. 

Klimatsmarta team
Vi på PE är vana att arbeta tvärdisciplinärt och vi utmanar oss själva och våra kunder för att hitta hållbara lösningar. Vi har alla kompetenser som krävs för ett byggprojekt och tillsammans har vi utarbetat en arbetsprocess där klimatutsläpp är en styrande parameter jämte kostnad, design, kvalitet och funktion. Vi anlitas ofta som kundens rådgivare i tidiga skeden med uppdrag att identifiera klimatsmarta åtgärder och styra projekteringen mot målen. 

Kunskapsmässigt försprång
Vi har expertis inom samtliga miljö- och hållbarhetscertifieringar på marknaden, såsom NollCO2, BREEAM, Miljöbyggnad, Svanen och WELL. Vi har satsat extra på NollCO2-certifieringen eftersom den så tydligt sätter klimatfrågan i fokus. Vi har dessutom hög kompetens inom klimatberäkningar och utför dessa i de mest etablerade verktygen på marknaden. Våra kunder drar nytta av vårt kunskapsmässiga försprång, vi vet vad som krävs för att lyckas med klimatsmarta byggprojekt.

Vi siktar mot netto noll
PE kan tillhandahålla alla kompetenser som krävs för att uppnå målet om netto noll utsläpp under en byggnads livscykel, vi hjälper ofta kunder att utreda olika energislag och val av material. Vi har expertkunskap inom alla aspekter av träbyggnation - PEs arkitekter och konstruktörer samverkar med våra specialister inom energi, akustik, fukt och brand för innovativa och hållbara lösningar.

__

Läs gärna mer i vår folder Klimatsmart byggande

Referenser inom Klimatsmart byggande
Hållbar byggnad med människan i centrum | Foajén, Malmö
En koldioxidneutral kontorsbyggnad | Vista, Malmö
Samverkan för smarta lösningar | Närlundaskolan, Askersund
Visa fler referenser