PEs experter arbetar dagligen med frågor som handlar om vattenrening. Vi har utfört fler än 400 uppdrag inom dricksvatten, badhus, industriell vattenrening och andra vattenprojekt. Våra specialister har lång erfarenhet inom de flesta typer av vatten med goda resultat från projekt.

Dricksvatten

Vi arbetar med ytvatten, grundvatten och havsvatten för att skapa mervärden för vattenverk:

 • Pilotförsök med membran
 • Besiktning
 • Kurser
 • Provtagning
 • Utredning
 • Förfrågningsunderlag
 • Anbudsutvärdering
 • Ombyggnation/nybyggnation av vattenverk
 • Allmän rådgivning
 • Driftstöd
 • Problemlösning
 • Egenkontrollprogram
 • Projektering
 • Avsaltning av havsvatten 
 • Stöd vid kemi och bakterieproblem
 • BQ-metoden (BactiQuant) 

 

Badhus, simhallar, SPA-anläggningar, plaskdammar

Vi skapar effektiva, rena, säkra och behagliga badupplevelser genom följande tjänster:

 • Besiktning
 • Kurser
 • Provtagning
 • Utredning
 • Förfrågningsunderlag
 • Anbudsutvärdering
 • Ombyggnation/nybyggnation badhus
 • Allmän rådgivning
 • Driftstöd
 • Problemlösning
 • Egenkontrollprogram
 • Pilotförsök
 • Stöd kring kemi och bakterieproblem

 Läs mer: Badhus - Strategiska frågor och ställningstaganden

 

Industriell vattenrening

Genom vårt erbjudande inom industriell vattenrening skapar vi mätbara resultat på ett kostnadseffektivt sätt:

 • Besiktning
 • Utredning
 • Problemlösning
 • Matarvattencykeln
 • Utgående vatten
 • Ingående vatten
 • Vattenbesparing
 • Kemiska och bakteriella specialproblem

 

Utbildningar inom vattenrening

PE ger återkommande kurser och utbildningar inom vattenrening. Genom att förmedla vår kunskap kan vi hjälpa er till ett så kostnadseffektivt och snabbt marknadstillträde som möjligt. 

 • Membranteknik för vattenverk
 • Dricksvattenhygien
 • Snabb bakteriemätning (Fokus BQ-metoden)
 • Säkrare kemikaliehantering 
 • Vägval för badhus inför ombyggnation eller nybyggnation
 • Grundkurs i badvattenrening med studiebesök
 • Fortsättningskurs i badvattenrening med studiebesök
 • Säkrare kemikaliehantering
Läs mer om kurserna och gör din anmälan.
 
Referenser inom Vattenrening
Från grumligt till kristallklart | Korsnäs dricksvatten
Visa fler referenser

Badhus – Strategiska frågor och ställningstaganden

Skriften "Badhus – Strategiska frågor och ställningstaganden" är tänkt att fungera som en strategisk vägledning för dig som står inför beslut om att bygga eller renovera ett badhus eller som på annat sätt vill lösa badhusfrågan i din kommun.
 
I skriften kan du läsa om några av de vanligaste och viktigaste frågeställningarna. Michael Ohlsson på Projektengagemang är huvudförfattare till skriften. Skriften i sin helhet hittar du här: Badhus - Strategiska frågor och ställningstaganden