Inom PE finns lång erfarenhet av att hjälpa verksamhetsutövare att identifiera och åtgärda miljöskulder, både nya i pågående verksamheter samt äldre föroreningar inför till exempel nyproduktion av bostäder på gamla industrifastigheter. Vi åtgärdar föroreningsproblematik med minimal störning av pågående verksamhet.

Precis som naturen är föränderlig så är även samhällsutvecklingen det. En god miljö är en förutsättning för vårt samhälles fortsatta utveckling och överlevnad och vi på PE erbjuder stöd och hjälp genom alla stadier och processer i arbetet för att uppnå detta.

I varje projekt, vare sig det är uppgradering av tillverkningsprocesser inom industrin eller nyproduktion av bostäder, så ingår miljöarbete i form av tillståndsansökningar, MKB, förundersökningar, riskbedömningar, åtgärdsutredningar, saneringar och kontrollprogram med mera. För att uppnå Sveriges miljömål krävs ett brett engagemang ifrån alla delar av samhället. Genom att arbeta proaktivt med miljövård kan företag välja att ligga före rådande lagstiftning och driva på utvecklingen mot ett renare samhälle.

PE utnyttjar de senaste och mest kostnadseffektiva åtgärdsteknikerna som finns att tillgå genom vårt breda kontaktnät av entreprenörer i Sverige och utomlands. En ren miljö innehåller inga dolda miljöskulder, risker eller framtida kostnader. En ren miljö är en god affär.

Vi har goda kunskaper om alla de nordiska miljölagstiftningarna och hur dessa skall tillämpas teoretiskt och praktiskt. Vi kan arbeta efter såväl svensk standard som efter högsta möjliga internationella krav såsom till exempel US EPA.  

Vi har specialister som utför uppdrag inom:

 • Miljötekniska mark- och grundvattenundersökningar
 • Undersökningar av ytvatten, sediment och våtmarker
 • Radonutredningar
 • Provtagning av luft och markgas
 • Riskbedömningar och framtagande av platsspecifika riktvärden
 • Åtgärdsutredningar
 • Ansvarsutredningar
 • Efterbehandling av förorenade områden
 • In-situ saneringar i mark, grundvatten och berggrund
 • Schaktsaneringar
 • Miljörevision (EDD)
 • Olika typer av miljörådgivning

Hör gärna av dig till våra kontaktpersoner för mer information eller fyll i vårt kontaktformulär här på sidan!

Referenser inom Miljö – förorenade områden, MKB och tillstånd
Rådgivare i miljöfrågor | Täby park, Stockholm
Visa fler referenser