PE erbjuder lösningar inom bro- och anläggningskonstruktion. Vi upprättar förslagsritningar, arbetsritningar, tekniska beskrivningar och konstruktionsberäkningar. Vi kan även utföra klassnings- och bärighetsutredningar samt granskning av konstruktionshandlingar.

Med vår kunskap och långa erfarenhet är vi kundens självklara rådgivare i samtliga skeden, från förstudier till reparation och underhåll. Vi har kompetens inom:

  • Bro-, tunnel- och anläggningskonstruktion
  • Bärighetsutredningar
  • Geokonstruktion/Grundläggning
  • Drift och underhåll av konstruktioner inom väg och spårbunden trafik
  • Hamn-/kajkonstruktion
  • Hus-/industriprojektering
  • FEM-analyser
  • BIM, 3D-projektering
Referenser inom Konstruktion
Nordens högsta kontorshus | Citygate, Göteborg
Höghuskajen på Söder | Kajen 5 och Kajplats 6, Liljeholmskajen
Positive Footprint Housing | Brf Viva, Göteborg
Visa fler referenser