PE erbjuder hållbara och långsiktigt kostnadseffektiva lösningar inom järnväg. Som ett av Sveriges största teknik- och arkitektföretag är vi kundens strategiska rådgivare från tidiga skeden till byggskede och analys av färdiga system.

Vår kunskapsbas bygger på erfarenhet från såväl komplexa infrastrukturprojekt till uppdrag när vi bidrar med i delar av processen som kräver spetskompetens inom bana, lågspänning, kontaktledning, signal och tele.

Som kund drar du nytta av vår samlade erfarenhet, oavsett projektets karaktär och storlek. I större uppdrag arbetar vi i multidisciplinära team med landskapsarkitekter, arkitekter, konstruktörer, geotekniker, VA, projektledning eller den expertis som krävs för att lösa uppgiften. Vi har lång erfarenhet av såväl analys, utformning, entreprenader och projektering vilket gör att vi kan leverera hög kvalitet och effektivt styra mot projektets mål.

PE Järnväg har kompetens inom:

 • Utredningar
 • Riskanalyser
 • Projektledning
 • Järnvägsplaner
 • Systemhandlingar, MKB
 • Projektering
 • Säkerhet
 • Miljötjänster
 • Framställning av bygg-, och förvaltningshandlingar
 • Framtagning av entreprenaddokument/handlingar enligt beställares föreskrifter och önskemål
 • Stöd till entreprenör under byggtid
 • Olika ställverk (59, 65, 85, 95, Cst, Microlok)
 • PLS-programmering, testning och inkoppling, BIM
 • Byggledning Kontaktledning
 • BAS-P
 • Utbildningar inom Järnväg
Referenser inom Järnväg
Teknikskifte för Europas järnväg | ERTMS
En modernare bana | Saltsjöbanan, Stockholm
Koncept för ökad säkerhet | Hinderdetektering, Stockholm
Visa fler referenser