PE erbjuder tjänster inom EPC, Engineering, Procurement och Construction, som är en typ av upphandlingsavtal inom byggkonstruktionsbranschen.

EPC innebär att byggnads- eller konstruktionsentreprenören ansvarar för att genomföra projektets detaljkonstruktion, anskaffar all utrustning och allt material samt konstruerar för att leverera en fungerande helhetslösning till sin kund.

Vi på PE hjälper bland annat till med FEED, Front End Engineering Design Phase, även kallat uföringsfasen. FEED är en grundläggande konstruktion som används som grund för andra faser i projektet och som underlag för budgivning när kunden erbjuder EPC-arbetet till marknaden.

Varför EPC?
Ett EPC-kontrakt är positivt för kunden då denne inte behöver ha kontakt med flera parter utan enbart med huvudentreprenören.

PEs EPC-konsulter kan designa en lösning för ditt projekt, ta fram en materiell rapport och genomföra projektet från ax till limpa.