Rent vatten, broar och tåg som kommer i tid. Mycket av det vi tar för givet är det vi på PE engagerar oss för. Vi arbetar med infrastruktur i hela Sverige, både med lokala och internationella aktörer.

Våra uppdrag har en stor bredd – från att skriva enstaka miljökonsekvensbeskrivningar, MKB, till att planera hamnar. En gemensam nämnare är att vi alltid engagerar oss i helhet, hållbarhet och samhällsnytta.

Vi kommer ofta in i tidiga skeden och många gånger arbetar vi som en integrerad del av kundens organisation. Genom att jobba i små, engagerade team och ha en platt organisation kan vi vara effektivare samtidigt som vi behåller helhetsbilden.

Vi tillhandahåller kompetens och personal som kan vara med i hela kedjan – från första kontakt till utvärdering efter slutförande.

Våra uppdrag
PE erbjuder strategisk rådgivning och tjänster inom infrastruktur för stat, kommun, entreprenörer och privata aktörer. Vi har stor erfarenhet inom betong- och stålkonstruktioner, vatten och miljö, vägarbeten, broarbeten, tunnelarbeten, anläggande av hamnar samt markanläggningsarbeten.

Referenser inom Infrastruktur
Rådgivare i miljöfrågor | Täby park, Stockholm
Underlag för hållbar utveckling | MKB Svindersberg, Nacka
Innovativ lösning för kulvertsystem | Vallastaden, Linköping
Visa fler referenser