Vi gör industrin mer lönsam, hållbar och konkurrenskraftig. Bredden, det extra engagemanget och vår erfarenhet gör att vi levererar en helhet som få andra kan.

Vi har kontor och verksamhet över hela Sverige och har återkommande kunder inom energi, verkstad, fordon, livsmedel, försvar, pappers- och massaindustri. Den röda tråden är att våra kunder vill samarbeta med en partner som kan tänka utifrån industrins perspektiv.

Specialister nära till hands
Under vårt tak finns en bredd av kompetenser, vilket gör oss bra på att se helheten i ett uppdrag. Och vi kan snabbt kalla in våra specialister för punktinsatser. Vi matchar varje projekt med rätt team och din kontaktperson följer med genom hela processen, från förstudier och koncept till färdiga projekt.

Vi arbetar med både små och stora projekt. Bland annat har vi konverterat kolkraftverk till förnybar energi och arbetat med nya anläggningar för biodiesel, vågkraft och solenergi. Oavsett om våra kunder är inom industri eller energi så har vi kompetens att göra produktionen mer lönsam, hållbar och konkurrenskraftig.

 

Referenser inom Industri & Energi
Agilt samarbete | Automotive Components Floby
Standardiserad byggprocess | Konstruktionshandlingar, Espresso House
Från biomassa till vätgas | Projekt Höganäs "Probiostål", Cortus
Visa fler referenser