Säkerhetsplanering är något som påverkar ett helt byggprojekt, i allt från materialval och planlösning till byggprocessen i sig. Ändå är det förvånansvärt ofta som säkerheten inte börjar projekteras förrän byggets övriga delar redan börjar falla på plats. Om man först då upptäcker att projekteringen inte överensstämmer med de krav som gäller kan det i värsta fall sluta med oerhört kostsamma och tidskrävande åtgärder.

Vi finns med hela vägen
Våra kunder har lärt sig att det lönar sig att involvera PE redan i ett tidigt skede. I vår roll som rådgivande konsulter hjälper vi våra kunder med smarta, behovsanpassade säkerhetslösningar som följer såväl budgeten och gällande krav som projektets ursprungliga visioner. Vi är med under fastighetens hela livscykel – från tidiga utredningsskeden, via projekterings- och byggprocessen och vidare in i förvaltningen.

Vårt oberoende, din trygghet
PE arbetar helt oberoende, utan några bindningar till leverantörer eller entreprenörer. Vi säljer inte heller några produkter. För dig innebär det att du får den lösning som bäst matchar dina behov, inte den som ger leverantören högst vinst. För oss innebär det frihet att skapa säkerhetslösningar som vi verkligen tror på.

Säkerhetsplanering
En central del av säkerhetsplaneringen är dokumentation. Med ett fysiskt skyddsprogram som stöd under hela byggprocessen skapas en smidig helhet som sträcker sig över olika projektörsdiscipliner och entreprenadgränser. Vi hjälper dig med:

 • Risk- och behovsanalys
 • Funktionsutredning
 • Samordning och granskning
 • Fysiskt skyddsprogram
 • Rådgivning
 • Uppföljning och kontroll
 • Förvaltning

Dörrmiljöer
Kraven som ställs på dörrmiljöers egenskaper och funktionär är komplexa och ofta motstridiga. Vi tar ett samlat grepp och utformar dörrmiljöer som är väl anpassade till just hur och var det skall användas. Vi hjälper dig med:

 • Krav- och funktionssamordning
 • Projekteringsledning och granskning
 • Upphandling
 • Bygguppföljning
 • Status kontroll

Lås och Beslag
Dagens moderna lösningar inom lås- och beslagprodukter som förbättrar funktionen hos i första hand dörrar och fönster har skapat helt nya tekniska möjligheter. Samtidigt innebär det att lås- och beslagsprojekteringen har blivit ett allt mer komplext område. Vår erfarenhet och metodik, tillsammans med våra breda kunskaper inom säkerhetsplanering ger oss den specialistkompetens som krävs för att ta fram smarta, hållbara lösningar. Vi hjälper dig med:

 • Utredning
 • Samordning
 • Redovisning
 • Byggskede
 • Förvaltning