PE erbjuder kompletta tjänster inom fastighetsautomation. Vi är specialister på intelligenta och energieffektiva system inom alla typer av fastigheter, såväl nybyggnationer som ombyggnationer av befintliga anläggningar.

I takt med den snabba teknikutvecklingen har möjligheterna till att automatisera systemen i en fastighet växt enormt. En väl utförd projektering av styr- och övervakningsanläggningen ger goda förutsättningar för energiuppföljning och driftoptimering vilket medför minskad energianvändning och reducerad miljöpåverkan. PE ligger i framkant och erbjuder moderna, tekniska åtgärder inom fastighetsautomationens alla moment. Vi projekterar allt från planritningar, driftkort och centralunderlag till SCADA-system.

För att kunna ta fram en optimal och ekonomisk lösning kommer vi gärna in i ett tidigt skede i ditt projekt. Vi arbetar med såväl offentliga som privata beställare.

Våra tjänster inom fastighetsautomation

 • Projektledning
 • Projektering
 • Programmering PLC/PC
 • SCADA-system för grafisk visualisering och övervakning
 • Systemintegration, kommunikation
 • Elkonstruktion i EPLAN
 • Teknik rådgivning och support
 • Entreprenadbesiktning
 • Installationssamordning, provning
 • Energiinventering, översyn av tekniska installationer
 • Belysningsstyrning
   
Referenser inom El- och teleteknik
Tornet förnyar Axelsbergs centrum | Stockholm
Sinnrika lösningar | Danderyds sjukhus
Från tung industri till modernt museum | Spårvägsmuseet, Stockholm
Visa fler referenser