PE har specialistkompetens inom fönster, fasader, balkonger och tak. Vi hanterar renovering av parkeringshus och liknande konstruktioner med betongskador. Som projektledare tar vi ansvar för hela processen från förstudie till slutbesiktning. 

Fasad 
Problemen uppstår på olika sätt. Puts som lossnar, trä som ruttnar, armering i tegelkonstruktioner som rostar och spjälkar loss tegel, frostsprängning, fuktgenomslag och annat. Betongfasader är ett annat stort problemområde med betongskador till följd av dåliga täckskikt och bristfälliga infästningar till stommen. 

Tak
I många fall kan problemen uppstå med tiden, även om det också förekommer felaktiga och bristfälliga konstruktioner. Den befintliga takkonstruktionen och ytskikten avgör val av underhållsåtgärd. PE åtgärdar problemen och utför noggrann projektering och konstruktion, med säkra tekniska lösningar. 

Referenser inom Konstruktion
Nordens högsta kontorshus | Citygate, Göteborg
Höghuskajen på Söder | Kajen 5 och Kajplats 6, Liljeholmskajen
Positive Footprint Housing | Brf Viva, Göteborg
Visa fler referenser