Hållbarhetsprogram hjälper till att skapa en engagerande och effektiv process där uppsatta hållbarhetsmål nås.

Genom att koppla samman styrande dokument med vision och hållbarhetsfaktorer, kan hållbarhetsprogrammet konkretisera kravställningar så att hållbarhet går från vision till genomförande. 
 
PE kan ta fram hållbarhetsprogram och vi kan facilitera genomförandet som hållbarhetssamordnare. Som hållbarhetssamordnare samordnar vi den del av projekterings- och produktionsarbetet som berör hållbarhetsprogrammets kravställningar och hjälper till med kompetens om hur krav kan mötas.