Inom PE finns hög kompetens inom strategiska och operativa energi-, miljö- och hållbarhetsfrågor i byggnader, stadsdelar, organisationer och företag. Vi har bred erfarenhet från såväl FoU-projekt som uppdrag, från tidigt byggskede till förvaltning, inklusive certifiering. Vi möter kunden där de har behov av stöd och rådgivning och utbildar vid kompetenshöjande behov.

Hållbarhet

Hållbarhetsarbete syftar till att skapa en bra livsmiljö för oss och för framtida generationer. PE hjälper dig ta fram lösningar när det gäller hållbar fastighet, stadsbyggnad och verksamhet. Vi har kunskap inom ISO 14001 och hållbarhetsredovisning. Vi hjälper dig att ta fram hållbarhetsprogram och hållbarhetssamordning. Ibland är det svårt att avgöra vilken miljöpåverkan en produkt, process eller byggnad har, då kan vi bistå med LCA-beräkningar och EPD underlag. På samma sätt kan vi titta på livscykelkostnader och göra LCC-beräkningar.

Energi 

PEs tjänster omfattar uppdrag med inriktning mot energianvändning i byggnader och konsekvenser av detta. Vi har mycket stor erfarenhet och kompetens inom området. Vi möter kunden där de har behov av stöd och råd och utbildar vid kompetenshöjande behov.

Miljö

Våra tjänster innefattar strategiska och operativa miljöfrågor med fokus på byggnader och dess närområde. Ofta samordnas detta i miljöcertifieringsuppdrag inom till exempel Miljöbyggnad eller BREEAM, där vi projektleder miljöfrågorna samt utreder och utbildar. PE arbetar för att driva hållbarhet framåt inom byggbranschen. Vi arbetar även med miljöinventeringar, markundersökningar och LCA.

  • Miljösamordning
  • Miljöcertifiering – BREEAM, Leed, Miljöbyggnad, Green Building, Ceequal, Svanen, Citylab
  • Miljöledning
  • Miljöstrategiska tjänster
  • Miljöinventering
  • Miljöbeskrivningar

Innemiljö

Validering, skyddsventilation och innemiljö. Vi hjälper kunder inom laboratorieverksamhet, industri, sjukvård, forskning, lokaler och bostäder. Vi arbetar systematiskt med en kombination av validerade tillvägagångssätt (SWESIAQ) samt breda kompetenser inom installationsteknik, fysikfysik, miljö, energi och inneklimat.

Referenser inom Miljö-, energi- och hållbarhetstjänster för byggnader
Specialhall för gymnastik | Mälarhöjdens gymnastikhall, Stockholm
Ett av Nordens största utvecklingsprojekt | Platinan, Göteborg
Ny anläggning servar framtidens tåg | Tågserviceanläggning, Hallsberg
Visa fler referenser