PE tillhandahåller ett flertal olika tjänster inom byggkonstruktion. I nära samarbete med kunden utför vi projekteringsuppdrag av olika slag. Uppdragen varierar mellan allt från stora projekt, där vi ofta ansvarar för den totala projekteringen, till mindre konstruktioner och utredningar.

Vi tillämpar de senaste beräknings- och redovisningsprogrammen i arbetet och har ett heltäckande programpaket för att klara alla typer av statiska beräkningar och dimensioneringar. Projekteringen utförs i huvudsak i Tekla Structure och Revit.

Vi har mångårig erfarenhet av 3D-projektering och har medverkat i ett stort antal BIM-projekt. En 3D-modell ger ett visualiseringsverktyg som underlättar för alla parter att bygga upp en bild av projektet. Möjligheterna att skapa mervärden för våra beställare är stora. Genom att lägga stor vikt vid att fylla modellen med objektsbaserad information kan våra modeller användas till upprättandet av tidplaner, kalkyler och produktion.

3D-projektering underlättar också samgranskning med andra discipliner. Vi använder oss av växlande programvaror beroende av projekt och vi besitter även erfarenheter av att verka som samordnare i projekt.

Vi arbetar inom följande områden:

 • Byggnader
 • Höga hus
 • Stålkonstruktioner
 • Träkonstruktioner
 • Betong och prefabricerade betongelement
 • Grundkonstruktioner
 • Grundförstärkning
 • Tak och fasad
 • Markprojektering
 • Fukt
 • Byggfysik
Referenser inom Konstruktion
Uppmärksammad stålkonstruktion | Kungälv Resecentrum
Malmös nya blickfång | Aura, Malmö
Bronsskimrande bostadshus | The Bronze, Bromma
Visa fler referenser