Byggprojekt har blivit mer komplexa. Inte minst när det gäller krav på teknisk standard och energianvändning. Samtidigt har möjligheterna ökat. För att lösa uppgiften behövs både kompetens, erfarenhet och en förmåga att tänka lite annorlunda.

Projekt inom alla faser
PE genomför projekt inom alla faser av en fastighets livscykel. Från förädling av råmark och uppförande till modernisering av en befintlig byggnad. När vi kommer in tidigt hittar vi lösningar som blir avgörande längre fram. Exempelvis är våra geoingenjörer och arkitekter nyckelspelare i tidiga faser.

Team över hela landet
Genom åren har vi byggt upp kontor över hela landet, ofta genom förvärv av företag med kompetens och erfarenhet från regionen. Det gör oss extra starka på plats, samtidigt som vi har det stora företagets tillgång till specialistkompetens och resurser. Gemensamt för alla våra medarbetare – oavsett var de sitter – är att de tar ansvar för en helhet, både för dig som kund, för dina slutanvändare och för samhället.

Hållbarhet och synergi
Att bygga eller bygga om är ett komplext och långsiktigt uppdrag. Genom att tänka hållbarhet från start hittar vi möjligheter till synergi mellan ute- och innemiljö, installationssystem, byggnader och dess verksamheter. Resultatet ökar värdet på många plan, på kort och lång sikt.

Tjänster inom Byggnad
Vi arbetar med hela kedjan från de första idéerna till uppföljning av genomförda projekt. Vi arbetar med både offentliga och privata beställare inom hela bygg‐ och fastighetssektorn. Vi erbjuder tjänster inom följande områden:

Byggkonstruktion

Referenser inom Byggnad
Positive Footprint Housing | Brf Viva, Göteborg
Terminalexpansion Norr | Göteborg Landvetter Airport
Utmanande nybyggnation | Tegnérs torn, Stockholm
Visa fler referenser