PE erbjuder grundförstärkningar. Med ny teknik – med slagna och borrade pålar – reducerar vi påverkan på byggnader under grundförstärkningsarbetet.

Skador 
De vanligaste tecknen på att huset inte står helt stadigt är att dörrar och fönster börjar kärva, golven lutar och det uppstår sprickor på de väggar som gränsar till bärande väggar.

En skada som förvärras, till exempel en murspricka som blir allt vidare, är tämligen meningslös att reparera innan man har fastställt själva orsaken och valt en lämplig metod att hejda utvecklingen. I de flesta fall krävs mer eller mindre omfattande grundförstärkningar. 

Undersökning 
Vårt uppdrag startar med att konstatera omfattningen på det som skall utföras. Ett grundförstärkningsarbete startar ofta med en geoteknisk undersökning. Därefter görs precisionsavvägningar som visar hur mycket och vilka väggar som sätter sig. Samtidigt grävs provgropar för att kontrollera befintliga pålars kondition, grundvattennivån, betongsulors utbredning samt markmaterialuppbyggnaden. 

Med kunskap om de befintliga förhållandena startar sedan vårt konstruktionsarbete. 

Konstruktionen 
Vi börjar med inmätning av befintliga väggar, kallmurar och avloppsstammar så att en korrekt ritning av fastigheten kan ritas upp, denna ligger sedan till grund för en lastnedräkning som visar husets vikt.

Med avseende på husets vikt och var huset sätter sig planeras storlek och placering av pålarna för bästa resultat. Entreprenören skall lätt kunna sätta sig in i ritningar och konstruktivt utförande. Pålarna består mestadels av stålrör som drivs ner i marken och sedan fylls med betong. 

Utförandet 
Utförandet kan gå till på olika sätt, där pålningar eller betongförstärkningar av själva grundmuren är vanligast. Sådana arbeten görs både från insidan och från utsidan.

Program för undersökningen bör upprättas i samarbete med kommunens miljö- och hälsoskyddskontor.

 

Referenser inom Grundförstärkning
Nybyggnad bakom bevarad fasad | Herrnhutaren, Göteborg
Visa fler referenser