PE har bred expertis inom brandområdet och våra team arbetar dagligen med uppdrag inom brandlarm, sprinkler och gas. Sedan 2011 erbjuder vi även utbildningar inom området – såväl fysiska som digitala.

Vi erbjuder en mängd utbildningar inom området som leds av våra starka team med behöriga ingenjörer inom brandlarm, sprinkler och gas. Fysiska utbildningar på plats sker framförallt i Göteborg med omnejd, men plats kan diskuteras vid intresse. Utbildningar erbjuds även digitalt via en utbildningsplattform. Nedan kan du läsa mer om våra utbildningar och dess innehåll.

Så anmäler du dig till våra utbildningar
Kontakta Magdalena Trumstedt, [email protected] eller 070-579 44 33.

Om vår kursansvarige
Magdalena Trumstedt har lång erfarenhet av besiktning och utbildningar inom brand, risk och skydd. Hon startade sin karriär år 2006 som brandman och efter ett par år började hon fokusera på förebyggande brandskydd. Idag är hon behörig ingenjör brandlarm och besiktningsman inom området. Hon arbetar med pedagogisk verksamhet och är ett fint stöd kring brandskyddsfrågor för både verksamhet och fastighetsägare.

Kursutbud 2021
Anläggningsskötare brandlarm
- Lagar (AML, PBL, LSO, LBE)
- Regelverk. SBF 110, AFS, BBR
- Allmänkunskap brand och utrymning
- SBA – hur jobbar jag aktivt med att förebygga brands uppkomst
- Det automatiska brandlarmet och utrymningslarmet
- Installation
- Brandlarmets olika komponenter och dess funktioner
- Orientering/serviceritningar
- Underhåll och provningar
- Kontrolljournalen
- Anläggningsskötarens uppgifter
- Undvika onödiga larm
- Service och besiktning
- Kunskapsprov

Anläggningsskötare sprinkler
- Brandkunskap – Lagar och regler
- Brandkunskap – Grunder
- Allmänt om vattensprinkler
- Sprinklersystem typer och deras funktion
- Komponenter i anläggningen
- Dimensionering
- Vattenkällan
- Dokumentation färdigställande
- Besiktning
- Skötsel och underhåll

SBA
- Grundläggande brandkunskap
- LSO (Lagen om skydd mot olyckor)
- Förebyggande brandskyddsarbete
- Fördjupning SBA
- Utrymning
- Brandceller

Allmän brandkunskap
- Grundläggande brandkunskap
- LSO (Lagen om skydd mot olyckor)
- Förebyggande brandskyddsarbete, inklusive SBA
- Utrymning
- Brandceller
- Rädda, Varna, Larma, Släck
- Praktisk släckövning

SBF 110:8
Kursinnehåll kommer, kontakta Magdalena Trumstedt för mer information.