PE har bred expertis inom brandområdet och våra team arbetar dagligen med uppdrag inom brandlarm, sprinkler och gas. Sedan 2011 erbjuder vi även utbildningar inom området – såväl fysiska som digitala.

Vi erbjuder en mängd utbildningar inom området som leds av våra starka team med behöriga ingenjörer inom brandlarm, sprinkler och gas. Fysiska utbildningar på plats sker framförallt i Göteborg med omnejd, men plats kan diskuteras vid intresse. Utbildningar erbjuds även digitalt via en utbildningsplattform. Nedan kan du läsa mer om våra utbildningar och dess innehåll.

Våra utbildning - så går det till
Som kursdeltagare får du en länk sänd till din e-mail som leder till en utbildningssida där det finns förinspelade lektioner innehållande lika material som ges vid en utbildning som hålls ute på plats. Lektionerna är uppbyggda på ett sådant sätt att man kan pausa och spola tillbaka när som helst. I lektionsmaterialet finns även inlagda frågor som måste utföras för att komma vidare till nästa lektion. Efter avslutad lektion ska vissa egenstudier genomföras. Efter att samtliga lektioner, frågor och egenstudier är genomförda, sker ett planerat livemöte med utbildaren i Teams för en repetition och frågor. Innan diplomet skickas till kursdeltagaren genomförs ett enklare kunskapstest på samma plattform som lektionerna.

Så anmäler du dig
Kontakta Magdalena Trumstedt, [email protected] eller 070-579 44 33.

Om vår kursansvarige
Magdalena Trumstedt har lång erfarenhet av besiktning och utbildningar inom brand, risk och skydd. Hon startade sin karriär år 2006 som brandman och efter ett par år började hon fokusera på förebyggande brandskydd. Idag är hon behörig ingenjör brandlarm och besiktningsman inom området. Hon arbetar med pedagogisk verksamhet och är ett fint stöd kring brandskyddsfrågor för både verksamhet och fastighetsägare.

_______

Kursutbud Brand 2021

 

Anläggningsskötare brandlarm
Kursen är anpassad att utbilda personal som jobbar med brandlarmsanläggningar. Utbildningen ger förståelse om brand, dess risker, förebyggande brandskydd och personskydd, samt kraven som ställs på anläggningsskötaren avseende skötsel och underhåll gällande regelverk.

Målet med kursen är att kursdeltagaren efter avslutad kurs ska känna sig trygg med att ta sig an uppgiften som anläggningsskötare för brandlarm.

Efter avslutad kurs skall anläggningsskötaren ha en god uppfattning om allmänkunskap brand och utrymning, samt ha kunskap om brandlarmsanläggningens uppbyggnad och dess komponenter, funktion och skötsel. Deltagaren skall känna till berörda delar av SBF 110 och delar av lagstiftning.

Innehåll:

 • Lagar (AML, PBL, LSO, LBE)
 • Regelverk. SBF 110, AFS, BBR
 • Allmänkunskap brand och utrymning
 • SBA – hur jobbar jag aktivt med att förebygga brands uppkomst
 • Det automatiska brandlarmet och utrymningslarmet
 • Installation
 • Brandlarmets olika komponenter och dess funktioner
 • Orientering/serviceritningar
 • Underhåll och provningar
 • Kontrolljournalen
 • Anläggningsskötarens uppgifter
 • Undvika onödiga larm
 • Service och besiktning
 • Kunskapsprov

Tidsåtgång: Heldag

 

Anläggningsskötare sprinkler
Kursen är anpassad att utbilda personal som jobbar med sprinkleranläggningar. Utbildningen ger förståelse om brand, dess risker, förebyggande brandskydd och personskydd, samt kraven som ställs på anläggningsskötaren avseende skötsel och underhåll gällande regelverk.

Målet med kursen är att kursdeltagaren efter avslutad kurs ska känna sig trygg med att ta sig an uppgiften som anläggningsskötare för sprinkler. 

Efter avslutad kurs skall anläggningsskötaren ha en god uppfattning om allmänkunskap brand och utrymning, samt ha kunskap om sprinkleranläggningens uppbyggnad och dess komponenter, funktion och skötsel. Deltagaren skall känna till berörda delar av regelverk lagstiftning gällande sprinkler.

Innehåll:

 • Brandkunskap – Lagar och regler
 • Brandkunskap – Grunder
 • Allmänt om vattensprinkler
 • Sprinklersystem typer och deras funktion
 • Komponenter i anläggningen
 • Dimensionering
 • Vattenkällan
 • Dokumentation färdigställande
 • Besiktning
 • Skötsel och underhåll

Tidsåtgång: Heldag

 

SBA: Systematisk brandskyddsarbete
Kursen är anpassad att utbilda personal som skall vara brandskyddsansvariga och som skall jobba aktivt med det förebyggande brandskyddsarbetet på arbetsplatsen. Syftet är att få kännedom om vad som krävs för att bygga upp en fullgod organisation samt de arbetsverktyg som underlättar brandskyddsarbetet. Syftet är också att få förståelse för brand och dess risker och vad konsekvenserna kan bli om det förebyggande arbetet missköts.

Målet med kursen är att få kursdeltagaren att känna sig trygg och bekväm med att skapa, arbeta och aktivt förmedla sina kunskaper om förebyggande brandskyddsarbete.

Efter avslutad kurs skall deltagaren kunna skapa ett fullgott arbetsverktyg för att kunna genomföra ett brandskyddsförebyggande arbete, deltagaren ska också ha fått kunskap som medför att arbetsrollen som brandskyddsansvarig upplevs trygg och givande.

Innehåll:

 • Grundläggande brandkunskap
 • LSO (Lagen om skydd mot olyckor)
 • Förebyggande brandskyddsarbete
 • Fördjupning SBA
 • Utrymning
 • Brandceller

Tidsåtgång: Halvdag

 

Allmän brandkunskap
Kursen är anpassad till samtlig personal på arbetsplatsen som inte har kunskap eller som behöver en uppdatering om brandskydd, brandrisker, utrymning, lagkrav, brandceller samt hur man praktiskt handhaver brandutrustning.

Målet med kursen är att ge kursdeltagaren den information som krävs för att få upp medvetenheten om förebyggande brandskydd och personskydd i och med en brands uppkomst, även dess risker på arbetsplats så väl som i hemmet. Deltagaren ska känna sig trygg i huruvida man använder sig av släckmedel för att kunna släcka olika typer av bränder.

Efter avslutad kurs skall deltagaren fått en bra genomgång gällande allmänkunskap inom området brand, dess risker, personskydd och hur man kan arbeta förebyggande för att undvika brands uppkomst.

Innehåll:

 • Grundläggande brandkunskap
 • LSO (Lagen om skydd mot olyckor)
 • Förebyggande brandskyddsarbete, inklusive SBA
 • Utrymning
 • Brandceller
 • Rädda, Varna, Larma, Släck
 • Praktisk släckövning

Tidsåtgång: Halvdag