Vi kartlägger byggnaders brandskydd, identifierar risker kopplade till verksamheten och förser försäkringsmäklare, försäkringsbolag, captivebolag och direktförsäkringskunder med kvalificerade riskingenjörstjänster.

Våra tjänster är anpassade till försäkringsmarknadens behov och helt oberoende av externa intressenter. Vi erbjuder:

Underwriting rapporter
Riskbesiktningsrapporter
EML/PML/NLE -beräkningar
Portföljanalyser/kundanalyser
Avbrotts- och kontinutetsplanering
Riskanalyser
Risk Management-tjänster
FKB-kalkyler
Rådgivning
Skalskyddsbesiktningar inbrott
Utbildning
Underwriting analyser
BCP-planering

Vi utför vårt arbete i enlighet med följande regelverk/branschstandarder:
Försäkringstekniska rekommendationer, FTR, Svensk Försäkring
Stöldskyddsföreningens regler, normer och rekommendationer, SSF
Svenska brandskyddsföreningens regler, normer och rekommendationer, SBF
Ledande försäkringsbolags försäkringsvillkor, säkerhetsföreskrifter och skadeförebyggande råd och rekommendationer