Vi kartlägger byggnaders brandskydd, identifierar risker kopplade till verksamheten och förser försäkringsmäklare, försäkringsbolag, captivebolag och direktförsäkringskunder med kvalificerade riskingenjörstjänster.

Våra tjänster är anpassade till försäkringsmarknadens behov och helt oberoende av externa intressenter. Vi erbjuder:

 • Underwriting rapporter
 • Riskbesiktningsrapporter
 • EML/PML/NLE -beräkningar
 • Portföljanalyser/kundanalyser
 • Avbrotts- och kontinutetsplanering
 • Riskanalyser
 • Risk Management-tjänster
 • FKB-kalkyler
 • Rådgivning
 • Skalskyddsbesiktningar inbrott
 • Utbildning
 • Underwriting analyser
 • BCP-planering

Vi utför vårt arbete i enlighet med följande regelverk/branschstandarder:
Försäkringstekniska rekommendationer, FTR, Svensk Försäkring
Stöldskyddsföreningens regler, normer och rekommendationer, SSF
Svenska brandskyddsföreningens regler, normer och rekommendationer, SBF
Ledande försäkringsbolags försäkringsvillkor, säkerhetsföreskrifter och skadeförebyggande råd och rekommendationer