Vårt FRM-team är vår spjutspets kring förvaltningsfrågor och hanterar löpande allt från upprättande av kvalitetssäkring av brandskydd till upphandling och byggnadstekniska frågor.

Fire Risk Managers stora styrka är att de sitter som spindeln i nätet av vår totala kompetens och kan därmed stötta våra kunder i alla skeden. Oavsett som det gäller planprocess, projektering, riskhantering, förvaltning eller försäkringsupphandling så tar vårt team hand om dig. Med vårt FRM-team har du alltid en partner som kan stödja, hantera eller ge råd kring brand och risk i alla dess avseenden.

Fire Risk Manager
Vi fokuserar på att se helheten för våra kunders brandskydd, oavsett om det gäller nybyggnation, ombyggnation eller förvaltning. FRM-konsulten verkar som sakkunnig rådgivare för våra kunders brand- och riskarbete genom att vara spindeln i nätet av vår totala kompetens. Vi hjälper dig med:

 • SBA
 • Revision
 • Analys
 • Utrymning
 • Beställarstöd (länka till beställarstöd)
 • Utbildning
 • Sakkunnig Brand

Beställarstöd     
I vårt beställarstöd stöttar vi dig som kund i valen du tar när det kommer till aktivt och passivt brandskydd. Det som gör att vi skiljer oss mot andra i branschen är att vi agerar helt oberoende och har endast ditt bästa i åtanke. Vi hjälper dig med:

Passivt brandskydd

 • Brandmålning av t.ex. bärverk
 • Brandtätning

Aktivt brandskydd

 • Brandsläckare
 • Brandposter
 • Brandgasventilation
 • Punktsprinkler
 • Brandlarm
 • Sprinkler

Service och underhållsavtal för brandtekniska installationer
De flesta brandtekniska installationer bör underhållas regelbundet för att förbli säkra och tillförlitliga över tid. Med ett väl utfört underhåll ökar möjligheterna att rädda liv och egendom när en olycka eller ett nödläge inträffar. Vi på PE kan hjälpa dig att hitta rätt nivå på service- och underhållsavtal för era brandtekniska installationer.