PE erbjuder opartiska besiktningar av brandskyddsanläggningar. Våra besiktningsingenjörer är certifierade för brandskyddsanläggningar såsom brandlarm, utrymningslarm, sprinkler, gassläckningsanläggningar etc. Vårt mål är en långsiktigt hållbar besiktningsprocess med fokus på kontinuitet och kvalitet i din brandskyddsanläggning.

Leveransbesiktning
Vi kan hjälpa dig med leveransbesiktning av brandlarm, utrymningslarm, talat utrymningslarm, vattensprinkler och gassläckanläggningar som utförs på en nyinstallerad anläggning för att kontrollera att anläggningen är utförd enligt SBF-regler (tidigare RUS-regler).

Revisionsbesiktning
Revisionsbesiktning utförs varje år efter leveransbesiktningen för att kontrollera anläggningens funktion och att uppdatering efter förändringar har skett.

Entreprenadbesiktning
Våra besiktningsingenjörer utför entreprenadbesiktningar av automatiska brandlarm, vattensprinkler och gassläckanläggningar samt utrymningslarmanläggningar. Genom att anlita en av PEs besiktningsingenjörer för att utföra entreprenadbesiktning så medför vår stora områdeskunnighet att vi samtidigt utför en normbesiktning. Denna besiktning blir fördelaktig eftersom många anmärkningar, som vi vanliga fall uppkommer efterhand, kan upptäckas och ansvarsfördelas redan under entreprenadtiden.

Konsultuppdrag
Vi erbjuder förfrågningshandlingar på samtliga anläggningstyper, infodrar och granskar anbud, medverkar vid upphandling och utför kontroller under installationsskedet. Vi medverkar också vid utredningar inom samtliga anläggningstyper.