PE är certifierat av SBSC att utföra leverans- och revisionsbesiktningar på samtliga anläggningstyper enligt SBF-regler. Även våra besiktningsingenjörer är certifierade från SBSC och utför normbesiktning av brandskyddsanläggningar. Efter genomförd besiktning utfärdas ett besiktningsintyg.

Leveransbesiktning
Vi kan hjälpa dig med leveransbesiktning av brandlarm, utrymningslarm, talat utrymningslarm, vattensprinkler och gassläckanläggningar som utförs på en nyinstallerad anläggning för att kontrollera att anläggningen är utförd enligt SBF-regler (tidigare RUS-regler).

Revisionsbesiktning
Revisionsbesiktning utförs varje år efter leveransbesiktningen för att kontrollera anläggningens funktion och att uppdatering efter förändringar har skett.

Entreprenadbesiktning
Våra besiktningsingenjörer utför entreprenadbesiktningar av automatiska brandlarm, vattensprinkler och gassläckanläggningar samt utrymningslarmanläggningar. Genom att anlita en av PEs besiktningsingenjörer för att utföra entreprenadbesiktning så medför vår stora områdeskunnighet att vi samtidigt utför en normbesiktning. Denna besiktning blir fördelaktig eftersom många anmärkningar, som vi vanliga fall uppkommer efterhand, kan upptäckas och ansvarsfördelas redan under entreprenadtiden.

Konsultuppdrag
Vi erbjuder förfrågningshandlingar på samtliga anläggningstyper, infodrar och granskar anbud, medverkar vid upphandling och utför kontroller under installationsskedet. Vi medverkar också vid utredningar inom samtliga anläggningstyper.