Våra växande städer förändrar vattnets lokala kretslopp med snabbare vattenrörelser och förändrad vattenkvalitet. PE har den kompetens som krävs för att hantera dagvattenfrågan och säkerställa att dagvatten är på dagordningen i alla projekt. Vårt ambition är att på ett tekniskt och miljömässigt sätt hantera dagvattenfrågan i stora som små projekt.

Specifik kompetens
Dagvatten är i högsta grad ett nischområde som kräver specialistkunskaper på många plan, från infrastruktur till enskild fastighetsutveckling. Vi har ett nära samarbete med landskapsarkitekter och byggföretag för att bedöma hur stadsutveckling påverkar ett områdes avrinningssystem.

Vi arbetar tillsammans
Våra kunder har stor nytta av PEs öppna arbetssätt med samverkan mellan olika avdelningar. När flera expertområden samarbetar får vi en större och tydligare bild av utmaningarna och en bättre samordnad kvalitets- och processtyrning.

Höga krav
De krav som våra kunder ställer är några av de högsta i branschen, och vi är stolta att kunna uppfylla dem gång på gång. Vår förmåga att tillhandahålla kvalitetstjänster med en professionell men samtidigt personlig kundrelation gör att även de kunder med de mest utmanande projekten kommer tillbaka till PE.