Människan är utgångspunkt för vår stadsbyggnadsvision. God kommunikation är en nyckel för att arbeta mot en hållbar utveckling där människans livsvillkor avspeglas i planeringsprocessen och i den byggda miljön.

På ett lyhört sätt arbetar vi för att stadsbyggnadsprocessens alla olika aktörer och intressenter ska höras för att fånga upp viktig kunskap tidigt i processen och kunna göra rätt avvägningar mellan olika intressen. Vi leder bland annat dialoger med berörda närboende och håller workshops med projektets olika intressenter, allt ifrån fastighetsägare, politiker och tjänstemän, till barn och unga. Med vår breda kommunala erfarenhet driver vi även på ett kompetent sätt planarbetet som projektledare åt kommun eller annan beställare och är vana att samordna och leda arbetet med planeringens olika parter.

Vi erbjuder:
Projektledning
Dialog
Workshops

Referenser inom Processledning
En blandad och levande stadsdel | Hälla, Västerås
Vid havet – nära staden | Stadsbyggnadsvision Luleå
En stadsdel med höga ambitioner | Norra Kajen, Sundsvall
Visa fler referenser