Med människan i centrum skapar landskapsarkitekter miljöer med höga krav på funktion, skönhet och hållbarhet. Landskapsarkitekturen spelar en allt viktigare roll när det gäller att bygga hållbara städer och att utveckla våra gemensamma rum. På PE arbetar olika team tätt tillsammans med kunden för att leverera lösningar som innebär social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Specialister i samverkan
Genom att kombinera form och funktion skapar PEs landskapsarkitekter mervärde i våra gemensamma uterum. De arbetar ofta tillsammans med andra kompetenser inom PE-koncernen för att åstadkomma en optimal helhetslösning åt kunden. De har förmågan att länka samman allt till en fungerande miljö och hanterar flera dimensioner samtidigt.

Optimal utomhusmiljö
Vår dokumenterade erfarenhet av att gestalta och utveckla utemiljöer gör oss till det naturliga valet både för den privata och offentliga sektorn. Vi skapar naturliga sociala mötesplatser för människor och för oss är det lika intressant att gestalta ett offentligt stadsrum – ett torg, en park eller en skolgård – som ett bostadsområde, en privat bostadsgård eller en trädgård kring ett vårdboende. Hög kvalitet och service är lika viktigt för oss som din budget och tidplan. Vår kompetens omfattar projektets alla faser även om vi strävar efter att komma in i ett så tidigt skede som möjligt.

Ett större perspektiv
En enskild specialist ser oftast situationen ur sin egen synvinkel – på PE samverkar vi mellan olika kompetenser för att skapa en helhetsbild av varje utmaning. Genom att dra nytta av den breda kunskap och erfarenhet som ryms inom PE kan vi hitta visuellt tilltalande lösningar med hög teknisk kvalitet för att tillsammans bygga ett hållbart samhälle.

Referenser inom Landskapsarkitektur
Stadsdelspark för gammal och ung | Kastellparken, Uppsala
Lekplats och samlingspunkt | Bandängens lekplats, Stockholm
Gröna rum för alla sinnen | Magnoliatomten, Sköndal
Visa fler referenser