Vad skulle det innebära om din arbetsplats verkligen förkroppsligade ditt varumärke? Vilken miljö inspirerar och främjar effektivt samarbete? Hur fördubblar du antalet medarbetare utan att flytta? Tack vare vår expertis inom inredningsarkitektur har vi svaren.

Interiör och exteriör bildar en helhet, där insidan kan överraska, välkomna och uttrycka verksamhetens kärnvärden. Värderingar återspeglas i inredningen med hjälp av bland annat  ljussättning, färgkombinationer och materialval. Här finns stor potential – oavsett om du bygger nytt, bygger om eller utvecklar befintliga lokaler. Vi formar en upplevelse av de inre rummen. I vårt ansvar ingår att väga in alla aspekter och balansera dem ända ned på detaljnivå.

Estetik och smarta lösningar
Hållbara miljöer skapas när vi tar ansvar för helheten. Inredning är mer än trivsel och estetik. Det handlar också om smarta tekniska lösningar, säkerhet och skötsel av lokalerna. I en väl fungerande miljö måste alla detaljer samspela – identitet, estetik, funktion, ljus, färg, akustik och ergonomi.

Väl beprövade arbetssätt
Ett lyckat resultat säkras genom väl beprövade arbetssätt och ett bra samarbete – med dig som kund, inom arbetsteamet och mellan olika specialister. Våra metoder innefattar bland annat analys av lokalen och utredning av ljus, material och inredning. Vi intervjuar, håller inspirerande föreläsningar och workshops för att ta vara på idéer och ladda projektet med positiv energi.

Det hållbara kontoret – ett lyckat koncept
Tillsammans med våra kunder har vi utvecklat konceptet ”Det hållbara kontoret”. Grunden är en cirkulär inredningsmodell där vi tar inredningens eller produktens livscykel i beaktande för att minska klimatpåverkan och resursanvändning. Det hållbara kontoret handlar även om att skapa hållbara beteenden, till exempel att uppmuntra till minskat stillasittande. Ett mål inom ramen för konceptet kan vara att kontoret ska synliggöra och sprida intresse kring hållbarhet, både internt och externt.

Referenser inom Inredningsarkitektur
Attraktivt och aktivitetsbaserat i Årets Bygge 2022 | Nya Kronan, Sundbyberg
Varierad och dynamisk miljö | Swedavia, Arlanda
Samlokalisering med tidlös design | Region Stockholm
Visa fler referenser