Kungälv Resecentrum är formad som en öppen portal av stål. Integra, numera en del av PE, var huvudkonstruktör för den unika stålkonstruktionen som nominerades till Stålbyggnadspriset 2019.

European Convention for Constructional Steelwork, ECCS, anordnar vartannat år European Steel Design Awards för att uppmärksamma byggnader med uppseendeväckande ståldesign. Utmärkelsen delas ut till ägaren av projektet, konstruktörerna, arkitekterna och ingenjörerna. Kungälv Resecentrum är ett av fyra projekt från Sverige som är nominerade till European Steel Design Award/Stålbyggnadspriset 2019.

Stark identitet, hög komfort, effektivitet och trygghet
Byggnaden är formad som en öppen portal av rosttrögt stål som binder samman stadsbussar på Kongahällagatan, dockande regionbussar och expressbussar på motorvägen. Ambitionen bakom resecentret var att kombinera stark identitet med hög komfort, effektivitet och trygghet i framförallt vardagsresandet.

Kungälv Resecentrum har flera kompletterande byggnadsdelar av stål. Hållplatslägena är utrustade med informations- och monitorskåp utförda av rosttrög stålplåt och här finns urstansade siffror som annonserar de olika hållplatslägena. Även skärmtaksstommar och väderskydd är utförda med stommar av målat stål och interiören har specialritade bänkar med stommar av vikt, målad stålplåt som associerar till portalens formspråk

Beskrivning av projektet:
”Resecentret annonserar sin viktiga funktion både från E6 och utmed Kongahällagatan och har därför getts en expressiv form, delvis inspirerad från Bohus fästnings skarpskurna, gräsklädda murkrön. Gavlarna och taket bildar en roströd portal där takytan är kantad av stålplåt. Avvattningen av yttertaket sker i en enda punkt via en skulptural fristående hög ”tratt” av rosttrögt stål. Det rosttröga stålets varma och tydliga kulör bidrar både till annonseringen av resecentrets viktiga publika funktion och skapar också en varm, ombonad känsla inuti byggnaden. Stålets egenskap är att kunna ansluta direkt till mark utan sockel och det bidrar även till att portalen framstår som vuxen direkt ur marken.”

Uppdraget utfördes av Integra Engineering, som i november 2019 bytte namn till PE.

Kungälv Resecentrum är ett av fyra projekt från Sverige som är nominerade till European Steel Design Award/Stålbyggnadspriset 2019. Bild: Kungälvs kommun

Utmärkelsen delas ut till ägaren av projektet, konstruktörerna, arkitekterna och ingenjörerna. Bild: Fox Belysning