Espresso House vill expandera och lanserade under 2017 ett nytt inredningskoncept. En förutsättning för att kunna växa på ett effektivt sätt är en standardiserad byggprocess. PE fick i uppdrag att omvandla arkitektritningar till konstruktionshandlingar och uppdatera dessa till industristandard. Underlagen gör det möjligt för Espresso House att konkurrensutsätta byggföretag och produktionsanläggningar.   

Ett viktigt steg i Espresso House expansion var att kunna arbeta med olika byggföretag och produktionsanläggningar. PE fick därför i uppdrag att skapa konstruktionshandlingar för fler än 300 produkter som ingår i deras inredning, exempelvis skåp, serveringsdiskar och sittmöbler, samt att projektleda projektet.

För att säkerställa en hög och jämn kvalitet tog PE även fram tekniska specifikationer för tillverkningsprocessen. Exempelvis vilken olja eller vilket lim som ska användas eller med hur många strykningar en viss färg ska appliceras.

Standardiseringen gör det möjligt för Espresso House att med ett tydligt underlag konkurrensutsätta och arbeta med olika byggföretag och därmed kunna bygga nya kaféer på ett effektivt sätt och till rätt kostnad.