I Sickla söder om Stockholm byggs nu en gammal tapetfabrik om till hotell. Bakom projektet står fastighetsbolaget Atrium Ljungberg, som under många år utvecklat Sickla från industri till levande stadskvarter. PEs livscykelanalys (LCA) uppvisar en reducering av projektets klimatpåverkan med 28% samt andra miljöfördelar som till exempel ökad biologisk mångfald.

I den så kallade Tapetfabriken startade den prisbelönta tapettillverkaren Kåbergs tapettillverkning för över 100 år sedan. Kontorsfastigheten har rivits och nu byggs istället en hotellbyggnad på 9 700 kvadratmeter. Tanken är att bygga vidare på Sicklas industriarv genom att behålla byggnadens tegelfasad. I september 2018 togs det första spadtaget och hotellet planeras stå klart under våren 2021. Tapetfabriken byggs av Arcona och miljöcertifieras enligt BREEAM-SE nivå Excellent.

Livscykelanalys
LCA-studien utfördes av PE i enlighet med kraven i BREEAM-SE och innefattade hela livscykeln. I studien, som genomfördes med verktyget OneClick, jämfördes en originaldesign av fyra byggelement med en alternativ design. De diskussioner som föregick den slutliga designen innefattade att minska ytan av glasfasadelement, dels för att reducera klimatpåverkan av glastillverkning och dels för att få en lägre energianvändning. Glasfasadelementen ersattes av prefabricerade sandwichväggar med linitglasbeklädnad vilket innebar att stålramverk för att hålla glasfasadelement utgick. Det i sin tur bidrar till ökad hållbarhet då ståltillverkning har hög klimatpåverkan. I bjälklaget byttes solida betongelement mot håldäck och yttertaket fick ytterligare beklädnad i form av ett sedumtak för att höja miljövärden.

Reducering av klimatpåverkan med 28%
Den slutliga designen av de tre byggelementen yttervägg, fönster och bjälklag innebar en reducering av klimatpåverkan, GWP (Global Warming Potential) med 28 %.  Den slutliga designen av yttertaket med ett sedumskikt påverkar inte GWP-värdet men innebär andra miljöfördelar såsom förbättrat dagvattenupptag- och fördröjning, ökad biologisk mångfald och upptag av luftföroreningar.

Bild: Atrium Ljungberg / White Arkitekter