PE är en konsultkoncern med verksamhet över hela Sverige. Vår ambition är att fortsätta expandera genom ökad omsättning och förbättrad lönsamhet.

Vi lägger stor vikt vid att förse kapitalmarknaden, aktieägare och andra intressenter med relevant information så att alla ska kunna göra en rättvis bedömning och värdering av bolaget. Är det något du önskar eller saknar, vänligen kontakta oss så ska vi göra allt vi kan för att hjälpa dig.

PEs B-aktier är noterade på huvudlistan Small Cap, Nasdaq Stockholm sedan juni 2018.

Rapporter

Delårsrapport april till juni, 2022

Delårsrapport april till juni, 2022

Delårsrapport januari till mars, 2022

Delårsrapport januari till mars, 2022

Årsredovisning

Årsredovisning 2021

Hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapport 2021

Bokslutskommuniké oktober till december, 2021

Bokslutskommuniké oktober till december, 2021

Delårsrapport juli till september, 2021

Delårsrapport juli till september, 2021 Se alla rapporter

Pressmeddelanden

Förvärv

2019-02-20 | Förvärv
Mats & Arne Arkitektkontor AB

Företaget har en bred kompetens inom arkitektur och verksamheten finns i Göteborg och Stenungsund och stärker PEs erbjudande i regionen.

Se alla förvärv