2022-05-05 | Regulatoriska pressmeddelanden
Delårsrapport januari-mars 2022 – Stärkt marginal

I kvartalet förbättrades EBITA-resultatet till 20,0 (18,2) miljoner kronor, motsvarande en EBITA-marginal på 8,0 (6,5) procent....

2022-04-29 | Regulatoriska pressmeddelanden
Förändring av antal aktier och röster i Projektengagemang efter omvandling

Antalet aktier och röster i Projektengagemang Sweden AB (publ) har förändrats till följd av omvandling av 900 A-aktier till 900 B...

2022-04-22 | Pressmeddelande
Malin Gardikro utsedd till HR- och Kommunikationschef

Malin Gardikro har rekryterats till rollen som HR- och Kommunikationschef på PE Teknik & Arkitektur. Hon kommer närmast...

2022-04-13 | Pressmeddelande
Inbjudan till presentation av Projektengagemangs Q1-rapport 2022

Teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang Sweden AB (publ) offentliggör delårsrapporten för det första kvartalet 2022...

2022-04-11 | Regulatoriska pressmeddelanden
Projektengagemangs årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2021 är publicerade

Projektengagemang Sweden AB (publ) har offentliggjort årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2021 och de finns nu tillgängliga på...

2022-04-04 | Pressmeddelande
PE får nytt höghusuppdrag i Årstaberg

Som en naturlig fortsättning av Stockholms södra innerstad utvecklar Ikano Bostad en ny stadsdel vid Årstaberg. PE Teknik &...

2022-03-30 | Regulatoriska pressmeddelanden
Projektengagemangs styrelse har beslutat att förvärva egna aktier

Styrelsen i Projektengagemang Sweden AB (publ) (”Projektengagemang”) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 maj 2021...

2022-03-30 | Regulatoriska pressmeddelanden
Kallelse till årsstämma i Projektengagemang Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Projektengagemang Sweden AB (publ), org. nr 556330–2602, (”Projektengagemang” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsst

2022-02-11 | Regulatoriska pressmeddelanden
Bokslutskommuniké januari-december 2021 - En tydlig strategi för utveckling

Under 2021 har plattformen för lönsam tillväxt utvecklats och verksamheten renodlats utefter en tydlig strategisk riktning med fokus...

2022-02-09 | Pressmeddelande
Linköpings kommun planerar för nya stadsdelen Norra Himna

Strax utanför Linköping planeras den nya stadsdelen Norra Himna på totalt cirka 35 hektar mark. Nu fastslår Linköpings kommun hur...